ΚΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ STOCK, υψηλή ποιότητας προϊόντας εικόνας και ήχου στις πιο χαμηλές τιμές!

Εταιρεία:Schnepel14 προϊόντα

ROM
ΚΩΔ:87
ΚΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ STOCK

Έπιπλο TV

75
145€
Schnepel
PE 800 A
ΚΩΔ:86
ΚΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ STOCK
Επιπλο tv με κρυστάλλινη περιστρεφόμενη βάση
159
318€
Schnepel
PEP 8 MA
ΚΩΔ:85
ΚΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ STOCK

Επιπλο tv με ράφι για λοιπές συσκευές (DVD, Hi-Fi κλπ)

109
220€
Schnepel
PE 600 I
ΚΩΔ:84
ΚΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ STOCK

Έπιπλο Hi-Fi

146
312€
Schnepel
PE 950UT
ΚΩΔ:83
ΚΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ STOCK

Έπιπλο Hi-Fi

277
548€
Schnepel
PE 600B
ΚΩΔ:82
ΚΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ STOCK

¨Επιπλο Hi-Fi

159
312€
Schnepel
ROM II MG
ΚΩΔ:81
ΚΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ STOCK

Έπιπλο TV, Hi-Fi

99
187€
Schnepel
MALMO M
ΚΩΔ:80
ΚΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ STOCK

Έπιπλο Hi-Fi

99
187€
Schnepel
PEP 8 II MG
ΚΩΔ:79
ΚΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ STOCK

Έπιπλο TV-DVD & Hi-Fi

135
260€
Schnepel
PE 900UT
ΚΩΔ:78
ΚΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ STOCK

Έπιπλο Hi-Fi & TV

169
370€
Schnepel
PE 900T
ΚΩΔ:77
ΚΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ STOCK

Έπιπλο TV & Hi-Fi

190
373€
Schnepel
PE 600U
ΚΩΔ:76
ΚΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ STOCK

Έπιπλο Hi-Fi

135
260€
Schnepel
PE-600A
ΚΩΔ:75
ΚΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ STOCK

Έπιπλο Hi-Fi

189
312€
Schnepel
PE-500S
ΚΩΔ:74
ΚΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ STOCK

Έπιπλο Hi-Fi και TV με πολλούς χώρους

289
620€
Schnepel